Kontakt

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Pokoje Gościnne IKAR
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 161
NIP: 525-000-74-25

tel/fax +48 (22) 59 33 700
e-mail: ikar@sggw.edu.pl